Privacy verklaring GewichtsCoach Zwolle

Sylvia Hoebink GewichtsCoach Zwolle, gevestigd aan Westenbergmate 8, 8014MD te Zwolle, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Westenbergmate 8
8014MD Zwolle
06-43102942
www.gewichtscoachzwolle.nl

Sylvia Hoebink is de Functionaris Gegevensbescherming van GewichtsCoach Zwolle .
Zij is te bereiken via info@gewichtscoachzwolle.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Sylvia Hoebink GewichtsCoach Zwolle verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt tijdens het intakegesprek, zoals je zorgverzekeraar (indien van toepassing)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Sylvia Hoebink GewichtsCoach Zwolle verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
Gezondheid: lengte, gewicht, vetpercentage, taille-omvang, medicijngebruik, dieetgeschiedenis, leefstijl, voedingsdagboek, verslag van het adviestraject

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Sylvia Hoebink GewichtsCoach Zwolle verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren

Sylvia Hoebink GewichtsCoach Zwolle verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Sylvia Hoebink GewichtsCoach Zwolle bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

 • Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieĂ«n) van persoonsgegevens:
 • Personalia, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres worden bewaard gedurende het adviestraject, om goederen en diensten bij je af te leveren, om je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten, om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, om je betaling af te kunnen handelen en om aan wettelijke verplichtingen te voldoen.
 • Geboortedatum, geslacht en gegevens over je gezondheid worden bewaard gedurende het adviestraject om goederen en diensten bij je af te leveren.
 • Na afsluiting van het adviestraject worden je persoonsgegevens bewaard gedurende de wettelijke bewaartermijn van de Belastingdienst (minimaal 7 jaar).
  Geautomatiseerde besluitvorming

Sylvia Hoebink GewichtsCoach Zwolle neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Sylvia Hoebink GewichtsCoach Zwolle) tussen zit.

Delen van persoonsgegevens met derden

Sylvia Hoebink GewichtsCoach Zwolle verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Sylvia Hoebink GewichtsCoach Zwolle gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Sylvia Hoebink GewichtsCoach Zwolle en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@gewichtscoachzwolle.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Sylvia Hoebink GewichtsCoach Zwolle wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Sylvia Hoebink GewichtsCoach Zwolle neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@gewichtscoachzwolle.nl

Opgesteld op 8 mei 2018