Overgewicht kan levensduur verkorten

Overgewicht verlaagt de levensverwachting met 1 jaar. Dit kan oplopen tot een verlaging van de levensverwachting van 10 jaar bij ernstige obesitas. Onderzoek Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek dat is gepubliceerd in de Lancet. Het onderzoek is uitgevoerd onder 3,9 miljoen volwassenen uit 4 werelddelen. Het weerlegt eerdere bevindingen dat een paar kilo teveel geen risico’s geeft voor de gezondheid. Risico overgewicht Met name het risico op hart- en vaatziekten, luchtwegaandoeningen en kanker neemt toe bij overgewicht. Overgewicht en obesitas worden geassocieerd met een vroegtijdige dood. De studie heeft aangetoond dat het risico om voor je 70e te overlijden stijgt bij een toenemend gewicht. Mensen met chronische ziekten en rokers werden uitgesloten van de onderzoeksgroep om vroegtijdig overlijden door deze factoren uit te sluiten. Kortere levensverwachting Mensen met een BMI van 25-29,9 leven gemiddeld 1 jaar korter dan mensen met een gezond gewicht (BMI 18,5-24,9). Bij matige obesitas (BMI 30-34,9) loopt dat op tot gemiddeld 3 jaar korter. Voor mensen met ernstige obesitas (BMI 35-39,9) en morbide obesitas (BMI >40) kan dat oplopen tot een 10 jaar kortere levensverwachting. Mannen met obesitas hebben daarbij een 3 maal groter risico op vroegtijdig overlijden dan vrouwen met obesitas. Preventie In 2014 hadden meer dan 1,9 miljard mensen overgewicht volgens de WHO, waarvan 600 miljoen obesitas. Als mensen met overgewicht in Europa een gezonde BMI hadden zou 1 op de 7 vroegtijdige sterfgevallen voorkomen kunnen worden. In Noord Amerika is dat 1 op de 5 en in Oost-Azië 1 op de 20. Door de toename van overgewicht en obesitas over de hele wereld kan ook de rest van de wereld het hoge...