Obesitas: Ontevreden over gewicht

Bijna de helft van de volwassenen in Nederland heeft matig of ernstig overgewicht (obesitas). Uit recent onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat 1 op de 5 mensen met ernstig overgewicht aangeeft daar tevreden over te zijn, 2 op de 5 mensen is daar ontevreden over.  Wanneer heb je overgewicht? De mate van overgewicht wordt gemeten met de ‘Body Mass Index’ (BMI), het gewicht in kilo’s gedeeld door het kwadraat van de lengte in meters. De BMI wordt als volgt ingedeeld: BMI van 20-25: gezond gewicht BMI van 25-30: matig overgewicht BMI van 30 of hoger: ernstig overgewicht (obesitas). Tevreden met gewicht Van de volwassen Nederlanders was 65% tevreden over zijn of haar gewicht in de periode van 2015 tot 2017. Van de mensen met matig overgewicht was ruim de helft tevreden over zijn of haar gewicht, 14% gaf aan daar ontevreden over te zijn. Van de mensen met een gezond gewicht was 4% ontevreden over het gewicht. Ruim 20% van de mensen met obesitas heeft aangegeven niet tevreden te zijn over het gewicht. Toename van overgewicht en obesitas In 2017 had 49% van de volwassen Nederlanders overgewicht. In 1981 was dat nog 32%. Het percentage volwassen met obesitas is in diezelfde periode toegenomen van 5% naar 14%. Uit het onderzoek in 2017 blijkt 52% van de volwassen mannen overgewicht te hebben, tegenover 45% van de vrouwen. Obesitas komt wel vaker voor bij vrouwen (15%), dan bij mannen (13%). Mannen vaker tevreden Van de totale groep vrouwen die aan het onderzoek meedeed is 60% tevreden over haar gewicht, bij de totale groep mannen is dat...