Extra maatregelen tegen overgewicht

Als je de overgewicht pandemie aan wil pakken, moet de eetomgeving gezonder worden. Op verzoek van het RIVM hebben experts op het gebied van preventie en leefstijl extra maatregelen tegen overgewicht en problematisch alcoholgebruik opgesteld om dit verder terug te dringen. Volgens het RIVM zijn de ambities uit het Nationaal Preventieakkoord uit 2018 niet haalbaar zonder deze extra maatregelen. Het Voedingscentrum vraagt het aankomende kabinet hiermee voortvarend aan de slag te gaan. 10 maatregelen tegen overgewicht In het Nationaal Preventieakkoord staat dat in 2040 nog maar 38% van de Nederlandse volwassenen overgewicht zou hebben (niveau van 1996). Al snel schatte het RIVM in dat de ambities niet gehaald zouden worden met de huidige afspraken uit dat akkoord. Het RIVM heeft nu, op verzoek van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), onderzocht welke extra maatregelen tegen overgewicht ingezet kunnen worden om de doelstellingen wel te halen. Experts van diverse universiteiten en kennisorganisaties zijn daarvoor geraadpleegd. Hun kennis is door het RIVM gebundeld in een top 10 van maatregelen voor overgewicht. Gezonde voeding goedkoper maken, door bijvoorbeeld geen BTW te hebben op producten uit de Schijf van Vijf. Het aantal verkooppunten van fastfood verminderen. Een suikertaks invoeren voor frisdranken en andere producten met toegevoegde suikers. Het aandeel Schijf van Vijf producten in reclame-uitingen verhogen en marketing van producten buiten de Schijf van Vijf verbieden (ook in supermarkten). Water overal (in restaurants en kantines) gratis serveren. Snoepautomaten verbieden op publieke plaatsen zoals scholen, universiteiten en ziekenhuizen. Het beweeggedeelte van de Gecombineerde Leefstijl Interventie vergoeden, in ieder geval voor mensen met een minimum inkomen. ‘True pricing’ toepassen: de kosten met betrekking...