Beweegrichtlijnen: verbeter fitheid en spierkracht

De Beweegrichtlijnen zijn in 2017 geïntroduceerd als vervanging van de Nederlandse Norm Gezond Bewegen. De Nederlandse Norm Gezond Bewegen bestond uit de Beweegnorm (minimaal 5 dagen per week 30 minuten matig intensief bewegen), de Fitnorm (minimaal 3 dagen per week 20 minuten zwaar intensief bewegen) en de Combinorm (voldoen aan de Beweeg en/of Fitnorm). De nieuwe Beweegrichtlijnen verwerken de wetenschappelijke inzichten van de afgelopen 20 jaar en zijn opgesteld door de Commissie Beweegrichtlijnen van de Gezondheidsraad op verzoek van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Onderzoek Het grote aantal gunstige effecten van lichaamsbeweging wordt in de nieuwe beweegrichtlijnen nogmaals bekrachtigd. Bewegen is goed voor alle leeftijdsgroepen, zowel activiteiten gericht op uithoudingsvermogen als kracht. Bewegen verlaagt het risico op hart- en vaatziekten, diabetes en depressieve symptomen. Daarnaast hangt veel bewegen samen met een lager risico op borstkanker, darmkanker en vroegtijdig overlijden. De gunstige effecten nemen toe naarmate de hoeveelheid beweging toeneemt. Bewegen verbetert de fitheid en spierkracht. Welke adviezen zijn gebleven? Het aantal minuten dat je per week moet bewegen (2,5 uur, verspreid over meerdere dagen). De richtlijnen geven een minimum aan. Meer bewegen is altijd beter (langer, vaker, intensiever). Voor kinderen tot 4 jaar is er geen advies omdat er onvoldoende kennis is om voor deze groep een onderbouwd advies op te stellen. Welke adviezen zijn nieuw? De verschillende normen zijn samengevoegd in de Beweegrichtlijnen. Er is nu 1 richtlijn voor verschillende soorten inspanning. Er wordt in het advies geen onderscheid meer gemaakt tussen volwassenen en ouderen. Het totaal aantal actieve minuten is dus niet veranderd, maar de verdeling hiervan over de week wel. Er ligt een grotere...